Journal archive for Google Scholar Robot!

Razi Journal of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی رازیVolume 13, Number 50 (2006-4)


Solid and Cystic Papillary Epithelial Neoplasm of Pancreas: The Report of 2 Cases
گزارش دو مورد تومور پاپیلری Solid & Cystic پانکراس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Culture and Antibiogram of Aerobic Micro-organisms Separated from Abscesses and Wounds in Firoozgar & Rasoul-e-Akram Hospitals during 1999-2003
بررسی کشت و آنتی‌بیوگرام میکروارگانیسم‌های هوازی جدا شده از آبسه و زخم در بیمارستان‌های فیروزگر و حضرت رسول اکرم(ص) به مدت 5 سال(سال‌های 1378 لغایت 1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sexual Problems Resulting from Delivery in Primiparous Women Referred to Outpatient Clinics in West of Tehran
بررسی مشکلات روابط جنسی زناشویی ناشی از زایمان در زنان نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منطقه غرب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intravascular Replacement Solution Type on Coagulation in Adult Patients Undergoing ACL Reconstruction Surgery with General Anesthesia
بررسی تأثیر نوع محلول جایگزین حجم داخل عروقی، بر انعقادپذیری در بیماران بالغ تحت جراحی ACL Reconstruction با بیهوشی عمومیThe Effect of Intravascular Replacement Solution Type on Coagulation in Adult Patients Undergoing ACL Reconstruction Surgery with General Anesthesia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Umbilical Coiling Index(UCI) and Adverse Perinatal Outcome
بررسی ارتباط شاخص حلقه‌های بند ناف با عواقب نامطلوب پره‌ناتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Guality Improvement Program on In-Hospital Acute Myocardial Infarction Care in Afshar Hospital(Yazd-2004)
تاثیر برنامه بهبود کیفیت بر مراقبت از بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان افشار یزد 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Histologic & Cytologic Results of Ovarian Masses
بررسی مقایسه‌ای نتایج هیستولوژیک و سیتولوژیک در تشخیص توده‌های تخمدانی C‏omparative Study of Histologic & Cytologic Results of Ovarian Masses
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Correlation between Nutritional Factors and Acute Myocardial Infarction
بررسی ارتباط عوامل تغذیه‌ای و انفارکتوس حاد میوکارد Study of Correlation between Nutritional Factors and Acute Myocardial Infarction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adipose Tissue Trans Fatty Acids and Risk of Coronary Artery Disease
اسیدهای چرب ترانس بافت چربی و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Renal Length Measurement Accuracy on Spiral CT scan with Multiplanar Reconstruction of Images(MPR) in Hashemi Nejad Hospital in 2004
بررسی دقت سی‌تی‌اسکن اسپیرال با بازسازی به روش Multi Planar(MPR) در اندازه‌گیری طول کلیه در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Amyloid in Long Standing Rheumatoid Arthritis by Abdominal Fat Pad Aspiration
تعیین شیوع آمیلوئیدوز در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید طول کشیده با روش آسپیراسیون نسج چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Renal Transplantation Results in Hashemi Nejad Hospital during 1996-2005 and its Comparison with that of 1986-1996
بررسی مقایسه‌ای نتایج پیوند کلیه در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد در سال‌های 1383-1374 با سال‌های 1374-1365
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abdominal Wall Tumor with Pathology of Sarcomatoid Transitional Cell Carcinoma Originating from Urachus: A Case Report And Literature Review
گزارش یک مورد تومور جدار شکم از منشای اوراکوس(Urachus) با پاتولوژی کارسینومای سلول ترانزیشنال(TCC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Infection in Patients with Nasal Polyposis in Two Groups with High and Normal Serum IgE Referred to Rasoul-e-Akram Hospital for ENT Surgery
بررسی عفونت قارچی در بیماران مبتلا به پولیپ در دو گروه IgE سرم بالا و نرمال مراجعه کننده تحت عمل جراحی در بخش ENT مجتمع رسول اکرم(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Determination of Pathological Findings Regarding Ishak System in Patients with Chronic Hepatitis and Cirrhosis Admitted to Rasoul-e-Akram Hospital between 1997 to 2002
تعیین فراوانی یافته‌های پاتولوژیک براساس سیستم Ishak در بیماران بستری با تشخیص هپاتیت مزمن و سیروز در بیمارستان رسول اکرم(ص) در فاصله زمانی سال‌های 1376 تا 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Sedative & Hemodynamic Effects of Morphine and Remifentanil in Traumatic Patients Requiring Mechanical Ventilation in Intensive Care Unit
مقایسه اثر آرام‌بخشی و تغییرات همودینامیک رمی‌فنتانیل و مورفین در بیماران ترومایی تحت حمایت تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age at the Onset of Puberty and Menarche in Iranian Girls and Boys
سن بلوغ در دختران و پسران تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Speech Perception and Intelligibility after Cochlear Implantation between Hereditary and Non-hereditary Profound Prelingual Deaf Patients Admitted to Rasoul-e-Akram Hospital
مقایسه سطح ادراک شنیداری و وضوح کلامی بعد از کاشت حلزون در بیماران پره‌لینگوال مبتلا به کم‌شنوایی عمیقی ارثی و غیرارثی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of the Analgesic Effects of Intra-articular Injection of Morphine, Bupivacaine and Mixture of Morphine and Bupivacaine on Arthroscopic Knee Surgery
بررسی مقایسه‌ای اثرات آنالژزیک تزریق داخل مفصلی مرفین، بوپیواکائین و مخلوط مرفین و بوپیواکائین در اعمال جراحی آرتروسکوپی زانوComparative Analysis of the Analgesic Effects of Intra-articular Injection of Morphine, Bupivacaine and Mixture of Morphine and Bupivacaine on Arthroscopic Knee Surgery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracranial Meningioma: A Case Report
گزارش یک مورد مننژیوم اکسترادورال خارج جمجمه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Clonidine Premedication on Hemodynamic Responses during Gynecologic Laparascopy under General Anesthesia
بررسی اثر پیش‌داروی خوراکی کلونیدین بر روی پاسخ‌های همودینامیک حین اعمال لاپاروسکوپی زنان تحت بیهوشی عموم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aneurysmal Bone Cyst of Ethmoid Sinus: A Case Report
گزارش یک مورد کیست استخوانی آنوریسمال سینوس اتموئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Water Immersion Stress on Late Phase Isolated Stomach Fundus Strip Motility of Rat
استرس غوطه‌وری در آب، فاز تاخیری حرکات قطعه مجزای فوندوس معده موش صحرایی را افزایش می‌دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conjugational Plasmid Transmissibility of Virulence-Related and Antibiotic Resistance Genes Among Enterococcal Isolates
انتقال ژن‌های بیماری‌زایی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی در گونه‌های انتروکوک از طریق کانجوگاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Milwaukee Brace on Energy Expenditure Indices of Male Adolescents with Flexible Thoracic Kyphosis
تاثیر ارتز میلواکی بر شاخص‌های مصرف انرژی نوجوانان پسر مبتلا به کایفوز متحرک ناحیه توراسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles