جلد 29، شماره 12 - ( 12-1401 )                   جلد 29 شماره 12 صفحات 187-179 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 01
Ethics code: 01
Clinical trials code: 01

XML English Abstract Print


استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران ، tayebisani@gmail.com
چکیده:   (420 مشاهده)
زمینه و هدف: پایداری فعالیت بدنی و روانشناسی داﻣﻨﻪ‌ای ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ دارد ﮐﻪ یﮑﯽ از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮیﻦ زیﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آن توجه به فعالیت بدنی و حالات روحی و روانی افراد ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. بنابراین هدف این مطالعه، بررسی نقش پایداری فعالیت بدنی و روانشناسی در پایداری نیروی انسانی بود.
روش کار: روش تحقیق با رویکرد اکتشافی می­باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل منابع انسانی (مدیران، اساتید، و خبرگان ورزشی) بود که نمونه‌گیری بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (18 نفر). جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران ارشد در حوزه ورزش بود که نمونه آماری به روش هدفمند و دردسترس انتخاب گردید که به تعداد 215 نفر از مدیران ارشد در حوزه ورزش بود. ابزار پژوهش شامل مصاحبه­های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه حاصل از مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، از سه مرحله کدگذاری برای دسته­بندی مولفه­های استفاده گردید. همچنین در بخش کمی از مدل­یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها از نرم­افزار smart pls استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پایداری روانشانسی بر نیروی انسانی با ضریب مسیر 61/2 و سطح معنی‌داری 54/0 و نیز پایداری ورزشی بر نیروی انسانی با ضریب مسیر 07/11 و سطح معنی‌داری 63/0، اثرگذار هستند.
نتیجه‌گیری: به صورت کلی می­توان گفت که پایداری نیروی انسانی، به دو عامل پایداری فعالیت بدنی و پایداری نیروی انسانی وابستگی دارد و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ارتقا پایداری و توسعه فعالیت بدنی و روانشناسی در کارکنان خود، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی نیروی انسانی را توسعه دهند.
متن کامل [PDF 629 kb]   (164 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.