جلد 29، شماره 12 - ( 12-1401 )                   جلد 29 شماره 12 صفحات 197-188 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: A-10-6977-1
Ethics code: A-10-6977-1
Clinical trials code: A-10-6977-1

XML English Abstract Print


استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، aoa.sepehr4@gmail.com
چکیده:   (420 مشاهده)
زمینه و هدف: توانمندسازی معلمان یکی از موارد مهمی است که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با یادگیری فراگیران دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین توانمندسازی فرهنگی روانشناختی دبیران دوره اول متوسطه شهر تهران انجام شد.
روش کار: روش تحقیق از نظر گردآوری اطلاعات جزء پژوهش­های آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی شامل مدیران و کارشنایان ارشد آموزش و پرورش و در بخش کمّی شامل کلیه دبیران دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (10 نفر) و در بخش کمّی بر اساس جدول مورگان 300 نفر برآورد شده که برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته 144 سوال و 17 مؤلفه بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار smartpls3 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که توانمندسازی فرهنگی روانشناختی شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، نظام پایش سازمانی، نظام پاداش سازمانی، نظام های مدیریتی سازمان بود و پیامدهای آن شامل ارتقای توانمندی بین فردی، توانمندی مدیریت و رهبری و توانایی خلق رویداد می­باشد.
نتیجه­ گیری: به طور کلی می­توان بیان داشت که مؤلفه‌های تأثیرپذیر از توانمندسازی فرهنگی-روانشناختی در بین دبیران شامل، ارتقای توانمندی بین فردی، توانمندی مدیریت و رهبری و توانایی خلق رویداد می­باشند.
 
متن کامل [PDF 1084 kb]   (168 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی اجتماعی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.