XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Roudbari M, Mobaderi T. Assessment of Students’ life skills in Iran University of Medical Sciences. RJMS. 2018; 24 (165)
URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4928-fa.html
رودباری مسعود، مبادری توفیق. ارزیابی مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395. مجله علوم پزشکی رازی. 1396; 24 (165)

URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4928-fa.html


استاد علوم پزشکی ایران
چکیده:   (78 مشاهده)
زمینه و هدف: بسیاری از افراد در رویارویی با مشکلات زندگی فاقد تواناییهای لازم هستند و این امر آنان را آسیب پذیر نموده و در معرض انواع اختلالات روانی و رفتاری قرار می دهد. این مطالعه به مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخته است.
روش کار: این مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی- مقایسه ای و محیط پژوهش آن دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سالهای 95 و 96 انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه و نمونه342 نفری آن افرادی هستند که به صورت تصادفی طبقه ای از جامعه پژوهش انتخاب شده اند. پرسشنامه طرح شامل 7 متغیر جمعیتی و پرسشنامه 142 سوالی، 5 گزینه­ای مهارتهای زندگی شامل 19 خرده­ مقیاس بودکه به گزینه ها وزن های صفر تا 4 اختصاص یافت. برای تجزیه و تحلیل از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمونهای تی تست، آنالیز واریانس (یا شکل ناپارامتری آنها)، کای دو و ضریب همبستگی  در نرم افزار SPSS  استفاده شد.
یافته ها:  میانگین همه مولفه ها بالاتر از متوسط و در کل مولفه ها میانگین 51/2 (1515/0=SD) بود. میانگین نمرات مهارتهای زندگی زنان در غالب مولفه ها بیشتر از مردان بود ولی بین میانگین دو جنس اختلاف معنی دار موجود نبود. میانگین تنها دو مولفه بین مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین دانشکده محل تحصیل دانشجویان باهم اختلاف معنی دار داشتند. بین میانگین مولفه ها و نوع اسکان پاسخ دهندگان و تاهل آنها اختلاف معنی داری مشاهده نشد اما افراد خوابگاهی میانگین پایین تری داشتند. همچنین سن نیز با مهارتهای زندگی ارتباط قوی و معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری: میانگین نمرات  مهارتهای زندگی پاسخ دهندگان بالای متوسط بوده و مولفه های مهارتهای زندگی بین دو جنس، نوع اسکان و تاهل اختلاف معنی داری نداشته اند. مقطع تحصیلی و دانشکده نیز در غالب مولفه ها میانگین یکسانی در بین پاسخ دهندگان داشته اند.

 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آمار حیاتی

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb