راهنمای منبع‌نویسی

  فهرست منابع: بایستی تمامی منابع به زبان انگلیسی نوشته شود. در این مورد باید عنوان مقاله در کروشه نوشته شده و در انتها کلمه Persian آورده شود که مشخص می‌کند اصل مقاله به زبان فارسی است. (منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و مشخصات آنها طبق مثال‌های ارائه شده تکمیل گردد.)

 چکیده مبسوط انگلیسی باید رفرانس داشته باشد. شماره دهی رفرانسها باید بر اساس ترتیب حضور آنها در مقاله فارسی باشد به این معنی که مقاله ای که در متن فارسی ذکر میگردد بر اساس ترتیب حضورش در مقاله شماره میخورد و اگر همان رفرانس در مقاله مبسوط انگلیسی مجددا استناد شود ، باید ازهمان شماره ای که در متن فارسی به آن داده شده، استفاده گردد.

  مقاله فارسی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه، ( Persian ):

  Fatahi M, Nobakht M, Mahmoudian M. [Barasi Asarat Teratogen Osareye Giahe Golrang bar roye Takamole

  Sistem Asabi Markazi Moosh Suri]. Razi Journal of Medical Sciences ۲۰۰۰. ۵ (۲۰); ۱۳۸-۱۴۴. (Persian)

 

  مقاله انگلیســی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه: (در صورتیکه تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al . استفاده شود).

  Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Alter HJ, Iber FL, et al, editors. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med; ۱۹۹۲. ۲۷: ۱۹۰۶-۱۱

 

  کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه:

  Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd ed. New York : Elsevier; ۱۹۹۲. p. ۱۷۲-۵

 

  فصلی از کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شمـــــاره چـــاپ، محل چاپ، ناشر، ســــال انتشار، شماره صفحه:

  Phillips SJ,Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management . ۲nd ed. New York : Raven Press ; ۱۹۹۵ .p.۴۶۵-۷۸

 

  مشخصات مقاله ارائه شده در کنفرانس:

  Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and Security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors. MEDINFO ۹۲. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; ۱۹۹۲. P. ۱۵۶۱-۵

 

 


دفعات مشاهده: 26225 بار   |   دفعات چاپ: 1471 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 434 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb