جلد 30، شماره 3 - ( 3-1402 )                   جلد 30 شماره 3 صفحات 107-91 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: مقاله مستخرج از رساله دکترا می باشد و نویسندگان متعهد م
Ethics code: IR.IAU.AMOL.REC.1401.001
Clinical trials code: مقاله مستخرج از رساله دکترا می باشد و نویسندگان متعهد م

XML English Abstract Print


دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، m_dostipasha@yahoo.com
چکیده:   (959 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ورزش و لزوم توجه  به ورزشکاران که از گنجینه‌های یک باشگاه ورزشی می‌باشند یکی از مسائل اصلی حال حاضر سلامت ورزشکاران می‌باشد بنابراین هدف از پژوهش حاضرشناسایی عوامل موثر بر حوزه سلامت ورزشکاران با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه کیفی از نوع توصیفی-اکتشافی می باشد. روش نمونه‌گیری، غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس است. از بین روش‌های مناسب برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ازآنجاکه این تحقیق به دنبال توصیف ویژگی‌های کیفی و مضامین کل‌نگر، و نه ویژگی‌های کمی موارد جزءنگر می باشد، لذا تحلیل مضمونی مورد استفاده قرار گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته از نوع مصاحبه مفهومی (Conceptual Interview) می‌باشد که تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. بعد از مصاحبه با  12 نفر صاحب نظر در حوزه تربیت بدنی و پزشکی ورزشی پژوهشگر احساس کرد به اشباء نظری رسیده است ولی برای اطمینان بیشتر مصاحبه‌ها را تا نفر 15 ادامه داد ولی مطالب گفته شده بعد از نفر 14 کاملا تکراری بوده و در همین زمان مصاحبه‌ها و مضامین اولیه به پایان خود رسید. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد پس از بررسی مصاحبه‌های انجام گرفته از صاحب نظران و همچنین جمع بندی کد‌های بدست آمده با حذف کدهای مشابه؛ 113کد مضامین پایه جمع‌آوری گردید که حاکی از شناسایی عوامل موثر بر حوزه سلامت بازیکنان  فوتبال با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد. مضامین سازمان دهنده که از مضامین پایه انتخاب‌شده است پس از بررسی و مرتب شدن به دو دسته مضامین سازمان دهنده 1 و مضامین سازمان دهنده 2 طبقه‌بندی شدند. مضامین سازمان دهنده 1 شامل 27 مضمون می‌باشد و مضامین سازمان دهنده 2 شامل1- مدیریت، 2- سازماندهی، 3- اجرا، 4- آموزش، 5- درمان، 6- بیمه ورزشی و 7- پرونده پزشکی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: این که مسئولین ورزش کشور به سلامت ورزشکاران اهمیت لازم را داشته باشند از ضروریات برای توسعه پایدار می‌باشد و این مسئله باید یک ارتباط تنگاتنگ بین کادر درمانی و ورزشکاران ایجاد نماید.
 
متن کامل [PDF 1124 kb]   (121 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب ورزش

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.