جلد 29، شماره 11 - ( 11-1401 )                   جلد 29 شماره 11 صفحات 259-251 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 0
Ethics code: IR.IAU.SARI.REC.1401.180
Clinical trials code: 01

XML English Abstract Print


استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران ، Kiu.pasha@gmail.com
چکیده:   (650 مشاهده)
زمینه و هدف: شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر نگرش کارکنان در نظام آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف نظام آموزشی نقش مؤثری را ایفا می‌کند، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف نقش مسئولیت‌پذیری، تعهد و خودکنترلی بر نگرش کارکنان انجام شد.
روش کار: روش تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد، مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت و علوم تربیتی بود، که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 16 نفر به عنوان خبرگان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران بود که 350 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز و در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در نرم افزارهای آماری Amos و SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد که مسئولیت‌پذیری، تعهد و خودکنترلی بر نگرش مسؤلانه کارکنان که از مؤلفه‌های اخلاق است، تأثیر معناداری دارند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که برای نهادینه‌سازی نگرش کارکنان، توجه به مسئولیت‌پذیری و تعهد و خودکنترلی در نظام آموزش و پرورش توجه کرد.
متن کامل [PDF 649 kb]   (162 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.