جلد 30، شماره 2 - ( 2-1402 )                   جلد 30 شماره 2 صفحات 219-207 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.SARI.REC.1400.005

XML English Abstract Print


استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران ، snhrm3000@yahoo.com
چکیده:   (572 مشاهده)
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدلی درخصوص مفاهیم سبک رهبری خدمتگزار و به اشتراک گذاری دانش در ارتباط با هم و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر میانجی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده و از این طریق به گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه کمک می­نماید. لذا هدف تحقیق، طراحی مدل رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با اشتراک گذاری دانش با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.
روش کار: این تحقیق از نظر روش، آمیخته- پیمایشی می‌باشد. جامعه مورد بررسی در بخش کیفی شامل ریاست دانشگاه، مدیران حوزه ریاست، ریاست و مدیران معاونت­های هشتگانه دانشگاه و ریاست نه دانشکده وابسته) دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران به تعداد تقریبی 45 نفر بود و در بخش کمی شامل کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و دانشکده­های زیرمجموعه، به تعداد 2016 نفر بود. در بخش کیفی، نمونه­گیری به روش نمونه­گیری گلوله برفی صورت پذیرفته و 20 نفر انتخاب گردیدند و در بخش کمی، به صورت نمونه­گیری طبقه­ای نسبی چندمرحله­ای با فرمول کوکران و به تعداد 323 نفر بود. در این پژوهش با توجه به این که روش گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که این پرسشنامه شامل دو بخش شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی (شامل 95 گویه) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات سارختاری (SEM) و نرم افزار AMOS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سبک رهبری خدمتگزار با اشتراک گذاری دانش و نیز بین متغیر سبک رهبری خدمتگزار با سرمایه اجتماعی، رابطه معنی­دار وجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی با اشتراک گذاری دانش، رابطه معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدل ارائه شده در تحقیق در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند.
نتیجه‌گیری: به طورکلی، هرچه در یک سازمان، رهبری خدمت­گزار به طور گسترده وجود داشته باشد، به اشتراک‌گذاری دانش و سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد بود. همچنین سرمایه اجتماعی دستیابی افراد به سایر منابع در داخل و خارج سازمان را تسهیل می­کند و تمایل افراد برای درگیر شدن در تعامل دوطرفه را افزایش می­دهد و اثربخشی ایجاد و به اشتراک گذاری دانش را بهبود می­بخشد..
متن کامل [PDF 1826 kb]   (75 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.