جلد 27، شماره 5 - ( 5-1399 )                   جلد 27 شماره 5 صفحات 187-178 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: IR.MAZUMS.REC.1399.150
Ethics code: IR.MAZUMS.REC.1399.150
Clinical trials code: IR.MAZUMS.REC.1399.150

XML English Abstract Print


دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ، kashef1327@gmail.com
چکیده:   (1641 مشاهده)
زمینه و هدف: روش زندگی کم تحرک با گسترش رویدادهای بالینی خطرناک در افراد میانسال همراه است. هدف از انجام این تحقیق، تبیین تاثیر تمرین مقاومتی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون (BFR) تناوبی و تداومی بر P38 و PI3K در مردان میانسال غیرفعال بود.  
روش کار: در این تحقیق نیمه تجربی، 45 مرد میانسال سالم غیرفعال (سن 40 تا 65 سال) به طور تصادفی به سه گروه تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون (BFR) تناوبی، تمرین مقاومتی همراه با BFR تداومی، تمرین مقاومتی بدون BFR تقسیم شدند. گروه­های تمرین مقاومتی کم شدت همراه با BFR تناوبی و تداومی، سه جلسه تمرین در هفته همراه با محدودیت جریان خون با فشار کاف 110 میلی­متر جیوه در ناحیه ران طی 8 هفته اجرا کردند. همچنین گروه تمرین مقاومتی، 3 جلسه در هفته بدون BFR تمرین کردند. در پایان مداخله، نمونه خونی گرفته شد. داده­ها به روش t وابسته، تحلیل واریانس یک­طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی­داری 05/0p< تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی کم شدت همراه با BFR تناوبی و تداومی منجر به کاهش معنی­دار میزان p38 (001/0p=) و افزایش معنی­دار سطوح PI3kinase نسبت به گروه تمرین مقاومتی بدون BFR در مردان میانسال شد (001/0p=) همچنین بین تاثیر دو روش تمرین همراه با BFR تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: به­نظر می­رسد تمرین مقاومتی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون (BFR) تناوبی و تداومی می­تواند به بهبود شاخص­های قلبی-عروقی در مردان میانسال غیرفعال کمک نماید و بین دو روش تفاوت وجود ندارد.
متن کامل [PDF 951 kb]   (563 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.