جلد 26، شماره 6 - ( 6-1398 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 136-127 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ، javadchangi@yahoo.com
چکیده:   (2864 مشاهده)
زمینه و هدف: از آن جایی که اعتیاد، یک بیماری زیستی، روان شناختی و اجتماعی است و به‌دلیل ماهیت پیش رونده‌اش همه ابعاد زندگی، فرد، خانواده و اجتماع را به خطر می‌اندازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته خانواده‌های معتادان از انگ بیماری اﻋﺘﻴـﺎد یک یا چند تن از اعضای خانواده، بوده است.
روش کار: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ با رویکرد کیفی و ﺑﺎ روش ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ انجام شد. نمونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف صورت گرفت و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیم ساختار یافته، با 30 نفر از اعضای خانواده افراد معتاد شهر تهران تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی جمع‌آوری شد.
 یافته‌ها: نتایج حاصل از یافته‌ها در چهار طبقه اصلی، نوع رفتار اعضای خانواده (با چهار زیر طبقه شامل نرمی و ملایمت در گفتار، بی‌تفاوتی خانواده نسبت به فرد و اعتیاد، سرپوشی به امید خود فهمی و درگیری با فرد معتاد و اعضای خانواده)، روابط اجتماعی اعضای خانواده (با چهار زیر طبقه شامل کم شدن روابط به‌دلیل شرم و خجالت، کم شدن روابط به‌دلیل سرزنش اطرافیان و کم شدن روابط به دلیل پرسش و نوع نگاه اطرافیان)، نوع رفتار اطرافیان با خانواده (با سه زیر طبقه شامل سرزنش اطرافیان، طعنه و کنایه اطرافیان و ترحم) و انگ اجتماعی (با سه زیر طبقه شامل عدم قبول جامعه نسبت به بیماری اعتیاد، انگ استعداد به اعتیاد و انگ بیماری) بیان شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از یافته‌های این تحقیق می‌توان به انگ بیماری و پیامدهای همراه با آن به عنوان یکی از مسائل قابل تامل درباره خانواده‌های معتادان بیشتر پرداخته شود.
 
متن کامل [PDF 726 kb]   (3279 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی

فهرست منابع
1. 1. Lloyd C. The stigmatization of problem drug users: A narrative literature review. Drugs: education, prevention and policy. 2013; 1;20(2):85-95.
2. 2. Gaffman, I. Hot Disgrace (Thinking for Identity Lost), Translated by Masoud Kianpour, 2 nd ed. Tehran: Center publishing; 2014. (Persian)
3. 3. Mushtaq S, Mendes V, Nikolaou V, Luty J. Analysis of the possible components of stigmatised attitudes towards depression and heroin dependence. Journal of Substance Use. 2015; 2;20(6):399-406.
4. 4. Byrne P. Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances in Psychiatric treatment. 2000; 6(1):65-72.
5. 5. Broyles, M, Ingrid A, Binswanger, A, Jenkins, S, Finnell, B, Faseru, A, Cavaiola, P, Adam, J. Gordon: A Recognition and Response. Journal Substance Abuse. 2015; 35(3); 217-221.
6. 6. Sadeghi, Majid, Kaviani, Hossein and Rezaei, Reza. [Comparative study of mental illness in family of patients with depressive disorder, bipolar disorder and schizophrenia]. New Cognitive Science, 2003; 5 (2): 16-25. (Persian)
7. 7. Room R. Stigma, social inequality and alcohol and drug use. Drug and alcohol review. 2005; 24(2):143-55.
8. 8. Kazimian, Somayeh. Rehabilitation and family counseling. 1 first ed. Tehran: Dangeh Publishing; 2017. (Persian)
9. 9. Aghabakhshi, Habib. Addiction and Family Pathology The social worker approach to community issues and harm. 1 first ed . Tehran: Publication of University of Welfare and Rehabilitation Sciences; 2010. (Persian)
10. 10. Rangin khak, Maryam, Eghlima, Mostafa, Rafiei, Hassan, Fathi, Mansour, Roshan Pajouh, Mohsen. [Explain the problems and shortcomings of fathers children who are involved in substance abuse: a qualitative content analysis in an Iranian context]. Family Medicine. 2018; 16 (2): 243-251. (Persian)
11. 11. Chirilo, S. Drug Addictions in the Mirror of Family Relationships. Translation by Saeed Pirmoradi. 1 first ed ; Isfahan: Hamam Publications; 1999. (Persian)
12. 12. Glavak R, Kuterovac-Jagodic G, Sakoman S. Perceived parental acceptance-rejection, family-related factors, and socio-economic status of families of adolescent heroin addicts. Croatian Medical Journal. 2003; 44(2):199-206.
13. 13. Noori, Rabee. A review of family risk factors in the offspring of addicted parents. Social Health and Addiction. 2015; 1, (2): 9 - 28.
14. 14. Emam Jome, Farhad and Nouri Lang, Samaneh. [Sociological Survey of Family Relations and Problems of Anonymous Addicts (Industrial Drugs) 20-60 Years Old in Arak]. Central Police Knowledge. 2011; 3 (4): 111-132. (Persian)
15. 15. Dean JC, Rud F. The drug addict and the stigma of addiction. International Journal of the Addictions. 1984; 1;19(8):859-69.
16. 16. Conner KO, Rosen D. “You're nothing but a junkie”: Multiple experiences of stigma in an aging methadone maintenance population. Journal of social work practice in the addictions. 2008; 2;8(2):244-64.
17. 17. Barry CL, McGinty EE, Pescosolido BA, Goldman HH. Stigma, discrimination, treatment effectiveness, and policy: public views about drug addiction and mental illness. Psychiatric Services. 2014; 65(10):1269-72.
18. 18. Barnard M. Drug addiction and families. Jessica Kingsley Publishers; 2006 Oct 15.
19. 19. Karamloo, Samira, Borjali, Ahmad, Motaghipour, Yasaman, Sadeghi, Mansoureh Sadat. [Components of the Patient's Disease in the Families of Patients with Severe Psychiatric Disorders: A Qualitative Study.] Family Research. 2016; 11 (42): 187 - 202. (Persian)
20. 20. Malayeri, khah Langroudi, Zahra, Rahimi Moghrear, Afarin, Younesian, Masoud, Delbarpur Ahmadi, Shahnaz, Shariati, Mohammad.[Social problems of wives of addicted men in the area covered by the East Tehran Health Center]. Social welfare. 2009; 8 (29): 109 - 124. (Persian)
21. 21. Fathi, Ayatollah, Mousavi Far, Babak. (1395). [Investigating the experiences of addicts on social and family support as facilitators of drug addiction: a qualitative study]. Addiction Research. 2017; 10 (38): 119 - 136. (Persian)

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.