جلد 26، شماره 11 - ( 11-1398 )                   جلد 26 شماره 11 صفحات 33-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، fa.tanha@mail.um.ac.ir
چکیده:   (4027 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی همگرا و ملاکی، تغییرناپذیری جنسیتی و پارامترهای سؤال-پاسخ مقیاس فشار روانی کسلر (K6) بود.
روش کار: در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی، 398 نفر (208 زن، 190 مرد) از ساکنان شهر بجنورد که در دامنه سنی 18 تا 30 قرار داشتند به روش نمون‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و مقیاس فشار روانی کسلر (K6) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و بین گروهی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و پارامترهای تمیز و آستانه و منحنی‌های آگاهی سؤال و آزمون و با استفاده از از نرم‌افزار‌های SPSS.16، Amos.20 و IRTPRO 2.1.2 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مقیاس از ساختاری یک عاملی برخوردار است که 18/58 درصد واریانس را تبیین می‌کند. تحلیل عاملی تأییدی نیز این ساختار را تأیید کرد. ساختار عاملی مقیاس برحسب جنسیت تغییرناپذیر بود. همسانی درونی مقیاس نیز با آلفای کرونباخ 86/0 و دو نیمه کردن 83/0 به تأیید رسید. روایی همگرا در ارتباط با افسردگی، اضطراب و استرس و روایی ملاکی برحسب جنسیت و سن در سطح مطلوبی قرار داشت. پارامترهای سؤال-پاسخ نیز وضعیت مطلوب مقیاس را نشان می‌دادند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مقیاس فشار روانی کسلر (K6) از روایی و پایایی مطلوبی در نمونه زنان و مردان 18 تا 30 سال برخوردار باشد و بتواند به‌عنوان ابزاری دقیق در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 1170 kb]   (3120 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.