مجله علوم پزشکی رازی- اخبار نشریه
خبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 1- نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت‌نام در وب سایت http://rjms.iums.ac.ir مقاله خود را بصورت online ارسال نمایند.شایان ذکر است ارسال فایل مقاله به دو صورت "با نام ومشخصات مولفان و نام محل تحقیق" و"بدون نام ومشخصات مولفان و نام محل تحقیق" به صورت فایل ورد ارسال نمایید.

 2- پذیرش و بررسی مقالات کارآزمایی بالینی ؛منوط به ارائه مدرک مستند ثبت آن در "مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران(IRCT) [به آدرس http://www.irct.ir ]" میباشد.

 3- مجله علوم پزشکی رازی در پایگاه های اطلاعاتی Index Copernicus , Cinahl Database, CAB Abstracts, EBSCO,Ulrich's Periodicals Directory, Isc, Magiran  نمایه میگردد.

 

 4-   پذیرش مقالات با فرمت photo quiz

    خوانندگان محترم،

  مجله علوم پزشکی رازی مفتخر است اعلام دارد که از شماره اتی پذیرای مقالات شما به صورت photo quiz می باشد.

  این فرم از مقالات باید در دو صفحه تنظیم شوند، در صفحه اول عکس، رادیوگرافی، ... با کیفیت مناسب همراه با 500-250 لغت از شرح حال و ازمایشات لازم و طرح سوال برای تشخیص.

  در صفحه دوم جواب مورد همراه با توضیحات لازم گفته می شود حداکثر 600 لغت با 3-5 رفرانس.

  مقالات به آدرس http://rjms.iums.ac.ir فرستاده شود و بعد از داوری توسط یکی از همکاران در فیلد مربوطه و همچنین طرح در هیئت تحریریه مجله، در صورت تایید، به چاپ خواهد رسید.

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم پزشکی رازی:
http://rjms.iums.ac.ir/find.php?item=1.42.11.fa
برگشت به اصل مطلب