جلد 27، شماره 5 - ( 5-1399 )                   جلد 27 شماره 5 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: مقاله مستخرج از رساله دکتری است
Ethics code: متعهد مي شويم تا قبل از چاپ مقاله كد اخلاق درج گردد
Clinical trials code: مقاله مستخرج از رساله دکتری است

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، ایران ، shahramalam@yahoo.com
چکیده:   (937 مشاهده)
زمینه و هدف: سلامتی به عنوان یک حق بشری و هدف اجتماعی در جهان می­باشد و شناخت و بررسی عوامل مرتبط با سلامت یکی از اهدف اصلی در برنامه ریزی های کشوری و منطقه ای می باشد. بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه سلامتی و ارائه مدل معادلات ساختاری بود. 
روش­‌کار: در تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر، پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اصلی اطلاعات فردی و سابقه مدیریتی  که شامل 56 سوال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. که روایی آن به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و پایایی آن به روش ثبات درونی مورد تایید قرار گرفت در بین 295 نفر از اعضای ورزش و جوانان استان خوزستان توزیع و جمع­آوری شد. داده­ها به روش مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عامل مدیریتی با بار عاملی743/0، عامل منابع با بار عاملی 761/0، عامل رفتاری با بار عاملی 716/0 و عامل محیطی با بار عاملی 785/0 بر توسعه سلامتی اثرگذار است. همچنین مدل فرضی تحقیق بر توسعه سلامتی استان خوزستان با رویکرد ورزش همگانی دارای برازش مطلوب می­باشد.
نتیجه‌­گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد که ورزش همگانی یکی از عوامل موثر بر سطح سلامت در استان خوزستان می­باشد و ورزش همگانی نیز متاثر از عوامل مدیریتی با خرده مقیاس های مدیریتی، منابع، رفتاری و محیطی می­باشد.
 
متن کامل [PDF 923 kb]   (162 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش