جلد 26، شماره 5 - ( 5-1398 )                   جلد 26 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، amir.smaily7299@gmail.com
چکیده:   (403 مشاهده)
زمینه و هدف: انتروباکتر آئروژنز یکی از عوامل عفونت های بیمارستانی است که سویه های استاندارد آن به سرعت در برابر آنتی بیوتیک هامقاوم می شوند. کشف عوامل بازدارنده جدید جهت مقابله با این پاتوژن همواره رو به گسترش است. در این تحقیق، اثرات بازدارندگی چند ترکیب شیمیایی سنتزی شامل نانوذرات منیزیم اکسید و مشتقات تیازول، ایمیدازولیدین و تتراهیدروپیریمیدین، و ترکیبات طبیعی نایسین و پلی الایزین بر علیه انتروباکتر آئروژنز بررسی شده است.
روش کار: محلول هایی از کلیه ترکیبات با غلظت اولیه مشخص در %10 DMSO تهیه گردید. تست های آنتی بیوگرام طبق روش های انتشار در دیسک و براث میکرو رقیق سازی تحتدستورالعمل های  CLSIانجام گرفت.
یافته ها: هیچ گونه اثر مهاری از مشتقات تیازول و تتراهیدروپیریمیدین، نانوذرات منیزیم اکسید، نایسین و پلی الایزین بر انتروباکتر آئروژنز  نشان داد. تنها ایمیدازولیدین‌های a10 و c10با قطر هاله مهار رشد 12/6 و 52/11 میلی متر، MIC 1024 و 256 میکروگرم بر میلی لیتر و MBC 2048 و 512 میکروگرم بر میلی لیتر بر انتروباکتر آئروژنز اثر مهاری داشتند.
نتیجه‌گیری: اثرات مهاری ایمیدازولیدی‌هایa10 و c10 بر سویه استاندارد انتروباکتر آئروژنز اثبات شد. طراحی و سنتز مشتقات جدید از این خانواده با قدرت اثر بیشتر، می تواند در مطالعات آتی در نظر گرفته شود.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم آزمایشگاهی