جلد 25، شماره 6 - ( شهریور 1397 )                   جلد 25 شماره 6 صفحات 31-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، peymann@mums.ac.ir
چکیده:   (414 مشاهده)
زمینه و هدف: دختران نوجوان به علت افزایش نیاز به ریز و درشت مغزی‌ها در دوران بلوغ و نیز دوره‌های قاعدگی یکی از گروه‌های پر خطر افزایش شیوع کم خونی فقر آهن محسوب می‌شوند و از آنجائی که در بسیاری از جوامع میزان آهن جذب شده از مواد غذایی برای تامین نیاز افراد کافی نیست بنابراین مصرف مکمل آهن جزئی ضروری برای کنترل کم خونی فقر آهن به شمار می‌رود. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله‌ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل‌های آهن در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی انجام گردید.
روش کار: در مطالعه ی نیمه تجربی حاضر،140 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد (گروه آزمون و کنترل هر یک 70 نفر) شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت شناختی، سؤالات آگاهی و سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه‌ی مصرف مکمل آهن بود. پس از انجام پیش آزمون، مداخله‌ی آموزشی برای گروه آزمون اجرا شد و پس آزمون در دو بازه ی بلافاصله و 3 ماه پس از آن انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون‌های آنالیز واریانس داده‌های تکراری و تی مستقل در نرم‌افزار SPSS v19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: قبل از مداخله دو گروه از نظر کلیه متغیرها و سازه ها تفاوت معناداری نداشتند (05/0p>). پس از مداخله بین دو گروه از نظر متغیرهای آگاهی (01/0=p)، منافع (03/0=p) و موانع درک شده (002/0=p)، خودکارآمدی (01/0=p) و رفتار مصرف مکمل آهن (005/0=p) اختلاف آماری معناداری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: مداخله ی آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می‌تواند در ارتقای آگاهی و ادراکات شناختی رفتاری دختران نوجوان موثر باشد.
متن کامل [PDF 503 kb]   (124 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت