جلد 25، شماره 1 - ( فروردین 1397 )                   جلد 25 شماره 1 صفحات 20-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، alirajabi14@gmail.com
چکیده:   (952 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر مقایسه‌ تأثیر یک برنامه تمرین درمانی و مصرف خوراکی زعفران بر مقادیر IL-6، TNF-a و کنترل گلایسمیک در زنان چاق دیابتی نوع 2 بود.
روش کار: روش تحقیق حاضر از نوع شبه تجربی، با طرح اندازه­گیری مکرر بود. 48 زن چاق دیابتی نوع 2 به‌صورت تصادفی به چهار گروه مساوی (زعفران+تمرین، تمرین+دارونما، زعفران، دارونما) تقسیم شدند. گروه زعفران+تمرین و تمرین+دارونما به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته، تمرین هوازی با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه) انجام دادند. دوز روزانه 400 میلی­گرم پودر سرگل زعفران (یک‌بار در روز) به مدت دو ماه استفاده شد. دارونما، محتوی 400 میلیگرم آرد گندم بود. در ادامه متغیرهای IL-6 و TNF-a، گلوکز خون و HbA1c موردبررسی قرار گرفتند. از آزمون شاپیرو-ویلک، تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و تحلیل واریانس یک‌راهه با تست تعقیبی LSD استفاده شد.
یافته­ ها: در مرحله پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون در گروه­های مداخله متغیر IL-6 و TNF-a، گلوکز خون و HbA1c کاهش معنی­دار و نیز در مرحله پس‌آزمون بین گروه، زعفران+تمرین با تمرین+دارونما، زعفران+تمرین با زعفران، زعفران+تمرین با دارونما، زعفران با گروه دارونما اختلاف معنیدار بود (05/0p<). همچنین در متغیر وزن و BMI، بین گروه زعفران+تمرین با دارونما، تمرین+دارونما با دارونما و زعفران با گروه دارونما اختلاف معنیدار بود (05/0p<).
نتیجه­ گیری: می‌توان احتمال داد انجام فعالیت هوازی و مصرف زعفران یک اثر محافظتی در مقابل ازدیاد شاخص­های (گلوکز خون و HbA1c) اعمال می­کند. احتمال دارد کاهش گلوکز خون، IL-6 و TNF-a در گروه­های دریافت‌کننده زعفران به علت وجود متابولیتهای زعفران مصرفی خصوصاً فلاوونوئیدهای (کروستین و کروسین) و افزایش سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی از طریق زعفران دانست.
واژه‌های کلیدی: دیابت نوع 2، ورزش هوازی، زعفران، IL-6، TNF-a
متن کامل [PDF 1024 kb]   (249 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب ورزش