جلد 25، شماره 171 - ( شهریور 1397 )                   جلد 25 شماره 171 صفحات 90-96 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، nvmohammadi@tums.ac.ir
چکیده:   (2361 مشاهده)
زمینه و هدف: تقریباً همه کارسینوم‌های مهاجم سرویکس دارای یک مرحله پیش سرطانی بوده که در آن سلول‌های غیرطبیعی محدود به اپی تلیوم هستند. این ضایعات اینتراپیتلیال، بسیاری از خصوصیات سیتولوژیک مرحله مهاجم را نشان می‌دهند. به همین دلیل افتراق نئوپلازی داخل اپیتلیومی گردن رحم (CIN Ш) از کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی (SCC) سرویکس مهم است.
روش کار: لیست بیماران با تشخیص CINШ، SCC مهاجم سرویکس و افراد با سرویکس نرمال از بایگانی استخراج گردید. بلوک‌های پارافینی، جدا و از هر کدام یک لام تهیه شد. بلوک مناسب جهت رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی (IHC) انتخاب گردید. برش‌ها با ضخامت 4 میکرومتر تهیه و برای مارکر CD34 رنگ آمیزی شدند. نتایج توسط یک پاتولوژیست ماهر تفسیر و نمره‌دهی و نهایتاً توسط نرم افزارSPSS 17  با استفاده از روش‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار، نسبت و درصد) و تحلیلی (آزمون کای دو) تفسیر گردید. سطح معنی داری برابر با 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در بررسی نمونه بافتی سرویکس در 65 نفر، 20 مورد وضعیت نرمال (8/30%)،20  مورد (8/30%)CINIII  و 25  مورد (4/38%)SCC  داشتند. میانگین سنی کل، 3/19±9/48 سال بود. 100 درصد نمونه‌های نرمال (20 عدد) و CINIII  (20 عدد) و 52 درصد از نمونه‌های SCC(13 عدد) از لحاظ حضور مارکر CD34، مثبت بودند و اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0p< ).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، این مارکر به عنوان یک تست افتراقی مناسب برای شناسایی تغییرات مربوط به کارسینومای تهاجمی در نمونه‌های سرویکس مطرح می‌شود.
متن کامل [PDF 1943 kb]   (792 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌شناسی